categorieën

Datum

22 mrt 2024

Tijd

19:30 - 22:00

Kosten

20 € incl. koffie, thee, water en iets lekkers

BE A GROWING PLACE – lezing met Wouter van de familie Raatgever

INTERACTIEVE LEZINGEN VAN WOUTER VAN DE FAMILIE RAATGEVER

BE A GROWING PLACE – WEES EEN GROEIPLAATS

De missie van Wouter van de familie Raatgever is om bij te dragen aan een verlichte wereld. Door een licht te zijn in het geven van interactieve lezingen, trainingen, coaching en advies. Met zijn 25 jaar ervaring met het interactief werken met (grote) groepen biedt hij interactieve lezingen aan met als thema:

PERSOONLIJKE KRACHT : WEES EEN GROEIPLAATS/ BE A GROWING PLACE.

Deze interactieve lezingen zijn nooit hetzelfde want ze zijn interactief. Humor en lichtheid zijn leidend, ook bij wat zwaardere onderwerpen. De vragen en inhoud die uit de groep komen zijn veel belangrijker dan zijn programma. Hij werkt wel aan de hand van een aantal thema’s: PERSOONLIJKE KRACHT, VRIJHEID, WAARHEID EN GEZONDHEID. Het doel is om uiteindelijk uit te komen bij HOE je als individu, groep, team, dorp, stad en land TOTAAL IN JE KRACHT STAAT WANNEER JE EEN GROEIPLAATS BENT. Hij kan hier uren over vertellen maar in de praktijk blijkt dat het veel leuker en leerzamer is wanneer een groep met z’n allen interactief de thema’s verkent. Met plezier en humor. Met het doel dat iedereen met zeer praktische actiepunten naar huis gaat.

THEMA’S

 ⁃ Wat is de rode draad in het leven van Wouter?

 ⁃ Wat is echte persoonlijke kracht?

 ⁃ Wat is echte vrijheid?

 ⁃ Waarom is echte vrijheid voorwaarde om aan waarheidsvinding te doen?

 ⁃ Wat is het verband tussen gezondheid, persoonlijke kracht en aan waarheidsvinding kunnen doen?

 ⁃ Wat is echte gezondheid?

 ⁃ Waarom is (persoonlijke) groei zo belangrijk?

 ⁃ Hoe maak je van jezelf een groeiplaats?

 ⁃ Hoe versterk je je eigen wilskracht?

 ⁃ Hoe creëer je een groeiplaats?

 ⁃ Hoe gaan we dat tot een succes maken?

 ⁃ Hoe zetten we dat in de wereld?

Boodschap van Wouter: 

“Hartelijk dank voor jouw steun en toewijding aan vrijheid, waarheid en gezondheid. Blijf sterk en sta in je kracht. In de bijbel staat bij Brief van Paulus aan de Efeziërs 5:11-14 “Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. Alles wat openbaar wordt, is licht. Zo wordt het ook geschreven: ”Slaper, wordt wakker! Sta op uit de dood en de Christus zal u licht geven.”

Blijf sterk en sta in je kracht. Waarheid, licht en liefde wint van de leugen, donker en haat. Laten we licht, kracht en groeiplaatsen creëren.“

Vrijdag 22 maart van 19:30 uur tot 22:00 uur
Aanmelden door ons een bericht te sturen naar: info@zentire.nl 
Je ontvangt een bevestiging.

Wanneer je Wouter’s werk sowieso al wilt steunen: dat kan via deze betaallink: https://revolut.me/wouter23o7

helaas blijft het nog hard nodig. Hij wordt nog steeds op alle mogelijke manieren tegengewerkt door de Nederlandse roverheid, banken en instituten. Hartelijk dank voor jouw steun en toewijding aan persoonlijke kracht, vrijheid, waarheid en gezondheid. Wouter heeft zijn leven in dienstbaar gemaakt aan het bekrachtigen van mensen, groepen, teams, dorpen, steden en landen. Zijn leven staat in het teken van groei, groei faciliteren en groei verbeteren. Wees welkom!

Hartegroet,

Wouter van de familie Raatgever