categorieën

Datum

25 mrt 2023

Tijd

10:00 - 17:00

Kosten

€ 49,- incl. koffie, thee, water en kleine gezonde versnapering tijdens de hele dag

Workshop “Vrije Kees”

Ben je op zoek naar een “buiten-juridische” manier om los te komen van het huidige systeem? Wij jij begrijpen, leren en voelen wat het betekend om hierin jouw eigenaarschap te nemen? En wil jij zelf kunnen kiezen en bepalen wat wel of niet passend is bij jouw persoonlijke situatie? Kom dan naar de workshop van “Vrije Kees”. 

Beschrijving
De belangrijkste persoon in je leven – hoe ga je daar mee om? vrijekees.nl helpt je daarbij De belangrijkste persoon in je leven is niet je moeder, je grote liefde, of je kind. Die zijn namelijk mensen, geen personen…. De belangrijkste persoon in je leven is je ‘natuurlijk persoon’. Bijna niemand kent ‘m, maar hij staat op je rijbewijs, je paspoort, de koopakte of huurovereenkomst van je huis, etc. Jij denkt dat jij dat bent, maar: een natuurlijk persoon is iets anders dan een mens.
De natuurlijk persoon ontstaat door het opmaken van de geboorteakte. Daarbij koppelt de ‘overheid’ jou als mens aan die natuurlijk persoon; alsof jij die persoon bént. . De natuurlijk persoon is de truc waardoor de ‘overheid’ zeggenschap en controle heeft over “jou”; waarmee je haar toegang geeft tot jouw levensenergie. Het is de sleutel die naar believen gebruikt kan worden om macht over je uit te oefenen. Dat is tenminste wat we geloven. Het is een hypnose. En hoe komen we uit die hypnose? Zodra we beseffen dat we mens zijn en kiezen óf en wanneer we gebruik willen maken van de natuurlijk persoon, zijn we vrij.
Daarom werken we met vrijekees “buiten-juridisch”: we zijn mens, geen persoon. Ieder mens is op aarde bij de gratie Gods, dat is ons bestaansrecht. Meer ‘ID’ hebben we niet nodig. Ik bén een mens en ik héb een ‘natuurlijke persoon’. De mens staat boven de overheid, en de overheid staat weer boven de natuurlijke persoon.
○ God /de Bron (of iets anders) schiep de mens;
○ De mensen hebben de ‘overheid’ geschapen;
○ De overheid heeft de ‘natuurlijke persoon bedacht.
Wat je creëert is van jou; je kunt met jouw creatie doen wat je wil. Daarentegen heb je niets te zeggen over je creator: ik kan nooit groter zijn dan mijn maker. Dus de overheid kan niet tegen de mens – zijn schepper – zeggen, wat-ie moet doen. Wij kunnen immers, als mens, ook niet tegen God zeggen wat-ie moet doen. Maar de overheid kan dus wel tegen haar eigen creatie – de natuurlijk persoon – zeggen wat die moet doen. En hier zit het haakje, dat we los hebben te maken.
Wetten – alle wetten – hebben betrekking op de (natuurlijk) persoon; dus niet op mij en jou als mens. Daarom werken we met vrijekees “buiten-juridisch” ‘Wetten’ zijn een fictie; ‘recht’ is een fictie. Het zijn afspraken die tussen mensen gemaakt zijn – maar tussen welke mensen, en met welk doel? In toenemende mate wordt duidelijk dat het recht alles behalve de mensen dient. Heel veel mensen zijn dan ook bezig manieren te onderzoeken om zich onder de knoet van de overheid uit te werken. ‘Soevereiniteit” en “autonomie” zijn inmiddels veel gebruikte – en misbruikte – begrippen geworden. Er is een aantal stromingen in de autonomiebeweging, die schijnbaar veel op elkaar lijken maar toch onderling flink kunnen verschillen. Wat voor ons de kern van de zaak is: ik ben mijn eigen en enige autoriteit; niemand heeft iets over mij te zeggen; de overheid ook niet.
Alles dat we als mensen sámen doen, gebeurt in onderlinge afstemming en volgens afspraak. Wat doen we, hoe doen we dat en waarom doen we dat zo? Zoals gezegd werken we buiten-juridisch. We halen het haakje dat de overheid door een contract met ons zou hebben, via de natuurlijk persoon, eruit. Je maakt kenbaar aan de overheid wie en wat je bent – een levende mens, bezield en begeesterd – en je herroept je instemming met de fictie dat jij als mens de natuurlijk persoon zou zijn of daarmee gelijkgesteld bent. Tevens ontbind je alle overeenkomsten die “jouw” natuurlijk persoon met de overheid gesloten heeft.
Dit doe je door brieven naar de instanties te schrijven waar je zogenaamd een contract mee zou hebben. Echter, we merken uit eigen ervaring dat dit een pittig proces is en dat het fijn is als je daarin begeleid wordt. Met vrijekees begeleiden we mensen door o.a. gebruik te maken van ons keuze-beslismodel. Als je die doorloopt heb je voor jezelf helder wat de stappen zijn die je kunt zetten en of je die wilt zetten. Daardoor sta jij in je mens-zijn en claim je het gebruik van je natuurlijk persoon. Waarom: omdat de overheid jouw levensenergie, creatiekracht en levenstijd claimt door je te dwingen belasting te betalen en je allerlei ‘wetgeving’ op te volgen.
Missie Waarom doen we dit? Wij willen leven in een samenleving waarin mensen in vrijheid hun levensenergie en creatiekracht kunnen uitdrukken. Wat is daarvoor nodig? Mensen met bewustzijn die met elkaar in verbinding kunnen zijn. Mensen die ook die verandering willen en daar iets voor willen doen, samen. Het maakt niet uit of je autonoom, soeverein of wat dan ook bent. Het gaat erom dat je doet vanuit bewustzijn, met als doel vrijheid met verantwoordelijkheid. vrijekees.nl – eigenaarschap in jouw vrijheid.

Tiket via : https://events.elpaso.world/en/event/workshop-vrijekees

Wees welkom!