categorieën

Datum

06 mrt 2024

Tijd

19:30 - 22:00

Kosten

15 € incl. koffie, thee, water en iets lekkers

Boekbespreking met Fernand Debats

Op woensdag 6 maart van 19:30 tot 22:00 uur mogen wij Fernand Debats bij ons in Zentire verwelkomen.

In zijn boek ‘De Verborgen Verlosser’ reflecteert Fernand Debats op belangwekkende hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen die geleid hebben tot het misbruik van de medische beroepsgroep voor politieke doeleinden.

De besmettingstheorie, die zegt dat ziekten van de ene mens op de andere kan worden overgedragen via ademlucht of lichaamscontact, domineert ondanks dat zij nooit bewezen is, volledig het hedendaagse medisch-technologische denken. Dit is o.a. te danken aan de monopolisering van het medische onderwijs aan de universiteiten die zijn oorsprong vindt in het financieringsbeleid van de Rockefellerdynastie en het daaruit voortgekomen verdienmodel van Big Pharma, samen te vatten in de doctrine ‘A pill for an ill’.

Dat hiermee medicijngebruik tot derde doodsoorzaak wereldwijd is geworden geeft te denken evenals het gegeven dat de helft van de westers levende mensen chronisch ziek is en niet zonder farmaceutische middelen klachtenvrij kan leven. Dit vraagt om een andere benadering van ziekte, leven en sterven.

In dit boek wordt een voorstel gedaan voor een niet-materialistisch ziektemodel en wordt onderzocht hoe wij in de omwenteling naar een nieuwe wereldorde ons staande kunnen houden tegenover totalitaristische en eugenetische ideologieën van losgeslagen geld-en-macht-bezitters, door het mobiliseren van onze innerlijke kracht als co-creator van de schepping.

Fernand zal een inleiding geven en daarna is er ruimte voor vragen en discussie.

Hoog interessant en brand actueel! 

Graag aanmelden via info@zentire.nl , je ontvangt een bevestiging